skip to Main Content
Vijeće Ministara BiH: Za Željeznice RS Više Od 51 Milion Eura

Vijeće ministara BiH: Za Željeznice RS više od 51 milion eura

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - Projekt restrukturiranja željeznica Republike Srpske, vrijedan 51,3 miliona eura. Cilj ovog projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti…

Vijeće Ministara BiH Usvojilo Odluku O Privremenom Finansiranju

Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o privremenom finansiranju

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2018. godine. Privremeno finansiranje u periodu januar - mart naredne godinu utvrđeno je u iznosu 237,5…

Vijeće Ministara BiH: Pomoć Domaćim Privrednicima

Vijeće ministara BiH: Pomoć domaćim privrednicima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2018. godinu. Odluka, koja obuhvata 52 tarifne oznake za repromaterijal i…

Vijeće Ministara BiH: Usvojen Izvještaj O Izvršenju Budžeta

Vijeće ministara BiH: Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2017. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH…

Vijeće Ministara BiH Danas O Akcizama

Vijeće ministara BiH danas o akcizama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovin danas bi trebalo da nastavi prekinute sjednice, a na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o…

BiH Na Korak Do Skidanja Sa "sive Liste" FATF-a

BiH na korak do skidanja sa "sive liste" FATF-a

Radna grupa za finansijsko djelovanje FATF (Financial Action Task Force) je na plenarnoj sjednici održanoj u Buenos Airesu (Argentina) donijela odluku kojom je Bosni i Hercegovini odobrena “on-site posjeta”, kao neophodan korak do konačnog skidanja Bosne i Hercegovine sa FATF…

Održana 119. Sjednica Vijeća Ministara Bosne I Hercegovine

Održana 119. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

BiH UVODI JEDINSTVENI EVROPSKI BROJ ZA HITNE SITUACIJE 112 Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama u cilju uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 u cijeloj BiH. Na ovaj način vrši se usklađivanje…

Back To Top