skip to Main Content
Vijeće Ministara BiH: Bolja Zaštita Depodenata

Vijeće ministara BiH: Bolja zaštita depodenata

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, koji je predložio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, u čijem su sastavu državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH. Donošenjem cjelovitog…

Beč: Rekordan Broj Godišnjih Karti U Javnom Prevozu

Beč: Rekordan broj godišnjih karti u javnom prevozu

Beč slavi svoj novi rekord – godišnju kartu za javni prevoz gradskog preduzeća za saobraćaj „Wiener Linien“ sada posjeduje 715.000 korisnika, dvostruko više nego prije deset godina. Od početka 2016. godine godišnju kartu po cijeni od 365 eura po principu…

Moja Banka Pripojena Investiciono-komercijalnoj Banci

Moja banka pripojena Investiciono-komercijalnoj banci

Agencija za bankarstvo Federacije BiH je dala odobrenje za statusnu promjenu - pripajanje Moje banke d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica, sa 31. 07. 2016. godine. Ove dvije banke ulaze u proces pripajanja u cilju dugoročnog osiguranja adekvatnog kapitala, ostvarenja…

Back To Top