skip to Main Content

Udruženje profesionalnih rizik menadžera BiH održalo seminar o novim EU standardima i praksama interne procjene adekvatnosti kapitala

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 10. juna 2016. godine u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Deloitte, održalo seminar na temu „Proces interne procjene adekvatnosti kapitala”/ “Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)” u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke.

Seminaru je prisustvovalo više od 40 učesnika uključujući predstavnike lokalnih banaka, mikrokreditnih organizacija i regulatora, te banaka iz Republike Srbije. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte d.o.o.iz Engleske, Mađarske i Bosne i Hercegovine sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim bankarskim iskustvom, specifično u dijelu procjene adekvatnosti kapitala.

Glavni cilj seminara je bio da se akteri finansijskog sektora BiH upoznaju sa novim zahtjevima i propisima od strane Evropske centralne banke, te da se lokalne banke i regulatori pripreme za novi regulatorni okvir za pripremu i provedbu Procesa interne procjene adekvatnosti kapitala.

“Proces interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti je jedna od ključnih aktivnosti banaka u okviru novog regulatornog okvira bankarskog sistema EU, ali i predloženih izmjena regulatornog okvira u BiH. Banke, kroz ovaj proces, uspostavljaju vitalne linkove između strateškog planiranja poslovanja, standarda upravljanja rizicima i apsorpcije neočekivanih gubitaka. U tom smislu, poznavanje samog koncepta izračuna potrebnog kapitala i likvidnosti je jedan od najvažnijih faktora za obezbjeđenje dugoročne stabilnosti bankarskog sektora u cjelini.”, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.

”Seminar je bio veoma uspješan kako sa aspekta kvaliteta predavača tako i samih učesnika koji nisu bili samo zaposlenici banaka, već i predstavnici regulatora. Raduje činjenica da je naš seminar privukao pozornost i bankara iz nekih susjednih zemalja, što najbolje govori o prepoznatom kvalitetu edukacionog programa Udruženja profesionalni rizik menadžera u BiH,“ izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

“Čast nam je i zadovoljstvo podržati rad Udruženja i svojim angažmanom pomoći sticanju i primjeni najboljih svjetskih praksi iz oblasti upravljanja rizicima u bankarskom i finansijskom sektoru u našoj državi. Za kompaniju iz koje dolazim, razvoj ljudskih resursa, kompetencija i znanja je oduvijek bio prioritet. Upravo iz tog razloga saradnja poput ove je od posebne važnosti i radujemo se nastavku ovakvih i sličnih aktivnosti.“, izjavila je Sabina Softić, partner Deloitte d.o.o. Sarajevo i glavni partner za usluge revizije u Adritic regiji koja obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Global Association of Risk Professionals (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.

Back To Top