skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić potpisao je Ugovor o koncesiji za korištenje pitke podzemne vode sa direktorom privrednog društva “Teloptic” d.o.o Sarajevo Nedimom Čauševićem.

Tim ugovorom “Teleoptic” je stekao pravo da koristi vodu iz bunara označenog kao T-1 na zemljišnoj parceli u  Blažuju, Općina Ilidža, u narednih 30 godina.

Ministar Šabić je kazao da po Zakonu o koncesijama, 60 posto sredstava od koncesionih naknada pripada općini, a 40 posto Kantonu te da se naplaćena sredstva vraćaju privredi.

Također je najavio i izmjene Zakona o koncesijama, kojima će skratiti administrativne procedure za investitore kako bi u što kraćem periodu stekli pravo na njih, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

Back To Top