skip to Main Content
Skraćivanje Procedura Za Dobijanje Koncesija U Kantonu Sarajevo

Skraćivanje procedura za dobijanje koncesija u Kantonu Sarajevo

  Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić potpisao je Ugovor o koncesiji za korištenje pitke podzemne vode sa direktorom privrednog društva "Teloptic" d.o.o Sarajevo Nedimom Čauševićem. Tim ugovorom "Teleoptic" je stekao pravo da koristi vodu iz bunara označenog kao T-1…

Back To Top