skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Vijeća za državnu pomoć BiH, usvojilo je  Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini u 2015. godini.

U Izvještaju se navodi da je ukupno evidentirana državna pomoć u Bosni i Hercegovini u 2015. godini iznosila 299.697.021 KM, što je povećanje za 7.520.411 KM, odnosno 2,57 posto u odnosu na 2014. godinu, kada je dodijeljena državna pomoć iznosila 292.176.610 KM.

Najviše državne pomoći dodijeljeno je sektoru poljoprivrede i ribarstva u 2015. godini u apsolutnom iznosu od 147.963.846 KM, što iznosi 49,37 posto od ukupno dodijeljene državne pomoći u prošloj godini. Državna pomoć u sektoru industrije i usluga (horizontalna + vertikalna + regionalna) u 2015. godini dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 65.852.380 KM, čime ovaj sektor učestvuje s 21,97 posto u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2015. godini.

Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini je analitički pregled dodijeljene državne pomoći u 2015. godini i sačinjen je na osnovu godišnjih izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH.

Back To Top