skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održavanju drugog sastanka Pododbora za unutrašnje tržiste i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, koji će se održati 19. 9. 2017. godine u Mostaru. Usvojen je i prijedlog dnevnog reda koji je dostavila Evropska komisija,  kao i Dokument za diskusiju.

Vijeće ministara BiH dalo je  saglasnost na  sastav delegacije BiH za drugi sastanak Pododbora, koja broji više od 50 predstavnika svih nivoa vlasti u BiH. Zadužena je Direkcija za evropske integracije da u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini provede sve preostale pripremne radnje za održavanje drugog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača. Direkcija za evropske integracije će Dokument za diskusiju za drugi sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, prevesti na engleski jezik i dostaviti Evropskoj komisiji u predviđenom roku.

Back To Top