skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja  za januar – juni 2017. godine, u kojoj se navodi da je nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

U prvoj polovini ove godine ostvareno je povećanje industrijske proizvodnje od 2,1 posto, što je praćeno većim brojem zaposlenih u ovom sektoru. Najznačajniji doprinos povećanju industrijske proizvodnje ostvaren je u oblasti rudarstva i prerađivačke industrije. Najveći doprinos ostvaren je u okviru izvoza električne energije, aluminijuma, sekundarnih sirovina, električne opreme, mlinskih i hemijskih proizvoda te koksa. Broj zaposlenih osoba je uvećan i u maju je bio 756,4 hiljade, a najveći porast ostvaren je sektoru uslužnih djelatnosti, prerađivačkoj industriji te trgovini na veliko i malo.

Prosječna neto plaća u BiH u maju je iznosila 860 KM i veća je za 2,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Back To Top