skip to Main Content

 

Nabavkom mašine za 3D mjerenje i kontrolu proizvoda, Hidraulika Flex iz Laktaša kompletirala je uslugu u proizvodnji metalnih dijelova, a kupci će uz svaki proizvod dobiti protokol mjerenja i kontrole. Prema riječima generalnog direktora Milana Bodrože, troškovi proizvodnje su smanjeni za 26%, a obim proizvodnje povećan za 14%. To je otvorilo prostor za pet novih radnih mjesta. „Unaprijedili smo i konkurentski položaj na bh. i stranom tržištu, stekli novog klijenta i planiramo proširenje asortimana,” ističe Bodroža.

Nabavka uređaja osigurana je grant sredstvima Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj – EU ProLocal, čiji je cilj jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i njihova integracija u međunarodne lance vrijednosti. U fokusu su četiri sektora s najvećim potencijalom za rast – metaloprerada, drvoobrada, agrobiznis i turizam u 20 partnerskih opština. EU ProLocal Program vrijedan 13 miliona eura pokrenuli su Evropska unija i Vlada Republike Njemačke kao podršku održivom ekonomskom razvoju u BiH. Program u trajanju od dvije godine pokrenut je 2016. godine, a provedi ga njemački GIZ.

Hidraulika Flex jedno je od 84 preduzeća koje će tri miliona eura bespovratnih sredstava koja su alocirana u maju 2017. godine iskoristiti za jačanje konkurentnosti, a između ostalog, uvođenjem inovacija u poslovanju, modernizacijom opreme ili potrebnom certifikacijom.

Ključ je u umrežavanju

Konkurentnost preduzeća ovisi od konteksta u kojem se razvijaju, stoga EU ProLocal promoviše umrežavanje aktera iz javnog, privatnog i akademskog sektora. U fokus provedbe zajedničkih incijativa navedenih sektora je razvoj privatnog sektora i uvođenje inovacija.

Model umrežavanja je zaživio i u sektoru obrade metala. „Partnerstvo za inovaciju u Hercegovačkoj regiji“ ozvaničeno je Memorandumom o saradnji deset preduzeća, Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru i GIZ-a. Očekuje se da ova saradnja potakne inovacije i know-how transfer.

U sektoru turizma je osnovan forum lanca vrijednosti, koji Marija Vukoja, predsjednica Udruge ‘Visit Blidinje’, smatra značajnom formom umrežavanja. „Postižemo uvezivanje svih dionika lanca vrijednosti u jednu integriranu turističku ponudu s transparentnim cijenama i zanimljivim sadržajem, utičemo na crno tržište i nelojalnu konkurenciju,” naglašava Vukoja.

Širenje turističke ponude Parka prirode Blidinje i produženi boravak turista, fokus je rada Foruma. Tako će u septembru biti prezentirana ljepota ove jedinstvene lokacije putem web aplikacije ‘Visit Blidinje’, dizajn agro košarice blidinjskih proizvoda, kao i kriteriji za smještajne kapacitete.

Unaprijeđenje poslovanja

Od institucija specijaliziranih da pruže podršku poslovnoj zajednici očekuje se unaprijeđenje usluga koje su preduzećima potrebne za adekvatno predstavljanje na međunarodnom tržištu To je bio i cilj radionice koja je 23.i 24. augusta u Tesliću okupila predstavnike privrednih komora sa različitih nivoa u BiH, kao i Tehnološkog Parka Intera Mostar. Ove institucije će raditi i na unaprijeđenju međusobne koordinacije, za početak u domenu internacionalizacije.

U saradnji sa privrednim komorama, EU ProLocal je organizovao i niz drugih radionica za preduzeća o temama značajnim za optimizaciju njihovog poslovanja ili poboljšanje kvalitete.

“Privrednici su ukazali na značaj ovakvih radionica koje su zasnovane na praktičnim menadžment znanjima i vještinama. Posebno su istakli značaj informacija koje dobiju na ovim radionicama, a koje im omogućavaju da unaprijede svoje poslovanje, riješe određene probleme u poslovanju, upoznaju se sa novim trendovima i inovacijama u poslovanju,“ ističe Olivera Rakić, rukovodilac Centra za makroekonomiju i unapređenje poslovanja Privredne komore Republike Srpske. Privredna komora RS korisnik je grant sredstva i nosilac projekta „Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora”, koji predviđa kreiranje standardizovanog seta usluga za podršku izvozu.

Back To Top