skip to Main Content

 

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda povukao je s jučerašnje sjednice Vijeća ministara Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH te o njemu nije bilo rasparave.

U okviru tačke dnevnog reda Nacrt zakona o dopunama Zakona o akcizama razgovaralo se o akcizama na dizel gorivo i putarine, odnosno takozvani “plavi dizel” te o prijedlogu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) kada su u pitanju dodatne akcize na gorivo za izgradnju puteva i autoputeva te akcize na duhan i alkohol koje bi bile usmjerene u zdravstveni sektor u BiH.

To je novinarima potvrdio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, podsjećajući da prijedlozi UOUIO koji se tiču izmjena i dopuna zakona iz paketa Reformske agende.

Šarović je kazao da su na sjednici Vijeća ministara jednoglasno podržani prijedlozi koji se odnose na “plavi dizel”, a o tome je Vijeće ministara i ranije zauzelo stav, ali su podržani i prijedlozi koji se odnose na promjene zakona koje se odnose na gorivo za autoputeve i puteve.

– U tom smislu imamo jedinstven stav Vijeća ministara s tim da ima neusaglašenosti o pitanju akciza na duhan i alkohol. Stoga je Vijeće ministara odlučilo da se objedini u jedan zakon i pitanje “plavog dizela” i pitanje akciza na gorivo za autoputeve i puteve s obzirom na to da su paralelno vođeni procesi za te izmjene – objasnio je ministar.

Dodao je da je zadužen tim da za sljedeću sjednicu Vijeća ministara pripremi izmjene zakona o akcizama u kojem bi se našao i “plavi dizel” i akcize za autoputeve i puteve, a otvorena pitanja vezana za akcize na duhan i alkohol će se na različitim nivoima usaglašavati da bi se došlo do odgovarajućeg rješenja.

Ministar kaže da postoje različita mišljenja o ispunjenosti uvjeta iz Reformske agende prije svega jer nije dostavljen Akcioni plan za reformu zdravstvenog sektora i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, a različita mišljenja odnose se i na proizvode na koje bi se primijenile nove akcize.

Back To Top