skip to Main Content

Vlada Rs

 

Na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske (RS) dogovoreno je da se opšti kolektivni ugovor po starom zakonu o radu, koji je prestao da važi 20. aprila, produži na narednih mjesec dana.

Taj ugovor će važiti dok socijalni partneri ne usaglase novi opšti kolektivni ugovor za radnike u RS-u.

Na sjednici je usaglašeno da će narednih dan-dva, najvjerovatnije u četvrtak, predstavnici Vlade, sindikata i poslodavaca postpisati opšti kolektivni ugovor koji će važiti narednih mjesec dana, ali sa svim odredbama koje je imao dosadašnji.

Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta RS-a je održana na zahtjev Saveza sindikata RS-a, koji je i pokrenuo inicijativu za produženje važenja opšteg kolektivnog ugovora po starom Zakonu o radu u RS-u.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović je pojasnio da postoji saglasnost socijalnih partnera da se potpiše novi-stari opšti kolektivni ugovor koji će trajati mjesec dana.

-Za tih mjesec dana treba da ponovo sjednemo, pokušamo da dogovorimo i definišemo novi opšti kolektivni ugovor u skladu sa Zakonom o radu – rekao je Savanović i izrazio  zahvalnost socijalnim partnerima koji su, kako je rekao, pokazali visok nivo odgovornosti i svijesti kada je u pitanju ovako značajno pitanje “koje određuje sudbinu i egzistenciju ljudi koji rade”.

I predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić je istakla da će, “ukoliko postoji dobra volja socijalnih partnera da se donese novi opšti kolektivni ugovor, koji će biti u interesu radnika, ali ne na štetu druga dva socijalna partnera, to pitanje i biti riješeno”.

-Današnji dogovor predstavlja kratak prelazni period za postizanje dogovora socijalnih partnera o novom opštem kolektivnom ugovoru koji će biti u interesu radnika RS-a, a ne na štetu druga dva socijalna partnera – dodala je ona.

Uime udruženja poslodavaca RS-a Dragutin Škrebić je rekao da je postignuti dogovor “dobra volja“ Unije udruženja poslodavaca da se prevaziđe pravna praznina, iako su oni već pozvali sve poslodavce da poštuju važeći opšti kolektivni ugovor dok se ne usaglasi novi.

Optužio je Savez sindikata RS-a da je krivac za postojeću situaciju jer nije želio da razgovara o novom Zakonu o radu.

-Za loš položaj radnika u RS-u glavni krivac je Savez sindikata, jer je to uglavnom sindikat budžetskih korisnika – ustvrdio je Škrebić.

Back To Top