skip to Main Content

„Poslujući u skladu sa strategijom održivosti podržavamo različite projekte pri čemu smo posebno ponosni na projekat doniranja i reciklaže starog papira. Kroz ovaj kontinuirani projekat Banka stari papir donira udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”, koje potom donirani papir prodaje i ustupa na dalju reciklažu, te na taj način generiše dodatni prihod za svoje aktivnosti. Također, sa zadovoljstvom želim istaći da je Banka uvela praksu “inhouse ekologije” razdvajanja papirnog i plastičnog otpada u zgradi Centrale banke u Sarajevu, sa planom širenja u cijelu mrežu Banke. Na ovaj način, zaposlenici Banke žele doprinijeti održivom razvoju društva, s obzirom na to da je naša obaveza, da kao uključeni građanin, štitimo naš okoliš, te da u konačnici doprinesemo smanjenju zagađenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, te naveo i da klijenti daju svoj doprinos zaštiti okoliša korištenjem usluge e-izvod.

Usluga e-izvod je mjesečni elektronski izvod koji klijentima omogućava da putem Interneta ili e-maila izvrše uvid u promet po aktivnim kartičnim računima. Prednosti ove usluge, koja je za klijente besplatna, su brz način na koji klijenti dolaze do svog izvoda, čime imaju bolju kontrolu vlastitih finansija pri tome ostvarujući veći nivo privatnosti. Klijenti mogu odlučiti da li žele da izvode preuzimaju na web portalu Banke i/ili da ih preusmjere na svoj e-mail, a na raspolaganju im je i arhiva izvoda za posljednjih šest mjeseci. Korištenjem ove usluge klijenti, također, pokazuju svoju ekološku osviještenosti.

Učinkovita zaštita prirode ne predstavlja samo zaštitu okoliša obzirom da se novac generisan reciklažom vraća zajednici kroz reinvestiranje u projekte, čime se pruža dodatna podrška i lokalnoj privredi.

Back To Top