skip to Main Content

ASA osiguranje, vodeća osiguravajuća kuća u Bosni i Hercegovini u brzini isplate šteta, u okviru nove kampanje “Šampion u brzini isplate šteta“ sa Miralemom Pjanićem u glavnoj ulozi, najavila je i posebnu akciju putnog-zdravstvenog osiguranja za sve građane BiH.

Stručna saradnica za marketing ASA osiguranja Amra Babić ističe: “Sretni smo što nastavljamo našu saradnju sa Miralemom Pjanićem koji je prema komentarima naših klijenata i uposlenika pravi izbor za lice naše kompanije. Kampanja “Šampion u brzini isplate šteta“ poseban osvrt će imati na našoj ponudi putnog-zdravstvenog osiguranja koja će trajati do 15. septembra. U ovom periodu, građani će sedmodnevno putno-zdravstveno osiguranje moći zaključiti za samo 1 KM. Brinući za sigurnost naših klijenata, ASA osiguranje i na ovaj način  želi da ukaže na važnost promjene svijesti građana i građanki BiH u smislu potrebe za ugovaranjem putnog-zdravstvenog osiguranja.

ASA osiguranje na tržištu BiH posluje od 2007. godine. Prodajnu mrežu ove kompanije čini 12 filijala i podružnica u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo, te više od 40 prodajnih mjesta širom BiH. U svojoj ponudi, ASA osiguranje ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine, sa više od 70 hiljada klijenata.

Back To Top