skip to Main Content

Jak javni sektor sa dobrom upravom je garancija vladavine prava, dobrih usluga za stanovništvo i općeg blagostanja! Ovo je poruka sa konferencije „Public Governance as the foundation of European Integration“ koja se 23. i 24. juna održava u bečkoj Vijećnici sa 150 visoko eminentnih učesnika.

Cilj susreta je razmjena znanja kako bi se zemljama jugoistočne Evrope pružila podrška na njihovom putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Komesar Evropske unije Johannes Hahn držat će glavnu riječ i objasniti osnovno značenje vladavine prava, ekonomskog razvoja i reforme uprave za evropski proces integracija.

Bečka Vijećnica i Grad Beč su još jednom cantar i platforma za Dunavski prostor. Konferenciju organizuju Bečki koordinacioni centar za Strategiju Dunavskog prostora, Austrijsko Savezno ministarstvo za Evropu, integracije i međunarodne odnose, Regional Cooperation Council (RCC) iz Sarajeva, Austrijski Savez gradova (Österreichischer Städtebund) i Centar za javno upravljanje KDZ.

U uvodnom govoru bečka gradska vijećnica za finansije, privrednu politiku i međunarodne odnose Renate Brauner je naglasila ulogu stabilnosti i blagostanja u Dunavskom prostoru i Zapadnom Balkanu. Beč se u tom smislu pozicionira kao „Danube Governance Hub“, poveznik i glavni akter za ovu regiju.

Poslije uvodne izjave o upravnoj reformi u jugoistočnoj Evropi generalnog sekretara RCC-a, Gorana Svilanovića, sa poznatim stručnjacima se diskutuje o poboljšanju javne uprave.

U poslijepodnevnim sesijama govornici sa Kosova, iz Makednije, Crne Gore, Mađarske i Moldavije posvetitće se ulozi gradova u oblasti EU integracija.

Samo saradnjom gradova i nacionalnih vlada moguće je građanima pružiti dobre usluge. Preduslov za to je pravedno finansiranje lokalnih nivoa vlasti.

Drugi dan konferencije biće u znaku modernog personalnog menadžmenta i civilnog društva u kontekstu javne uprave, a otvoriće ga pokrajinski poglavar i gradonačelnik Beča dr. Michael Häupl.

„Mi rado dijelimo naše znanje i iskustva sa susjednim zemljama, a također možemo mnogo toga od njih naučiti“, rekao je dr. Häupl.

Konferencija će završiti diskusijom koju će moderirati koordinator PA10/EU strategije za Dunavsku regiju reforme uprave Rudolf Schicker.

(Izvor: EUROCOMM-PR Sarajevo)

Back To Top