skip to Main Content
Konferencija U Meksiku: Nagrada Za BiH

Konferencija u Meksiku: Nagrada za BiH

U okviru brojnih događaja na 13. konferenciji zemalja članica Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (UNCBD COP13), koja se održava u Kankunu (Meksiko), Bosna i Hercegovina je, odlukom posebnog žirija kojeg je uspostavio Sekretarijat UNCBD-a, u konkurenciji svih 195 članica…

Back To Top