skip to Main Content

 

Nakon što je danas razmatrala plan aktivnosti i konkretnih mjera s ciljem finansijske konsolidacije penzijskog sistema Federacije BiH, Vlada FBiH je zadužila poreske obveznike u većinskom državnom vlasništvu, javna preduzeća i javne ustanove da, u roku od 15 dana, izrade program plaćanja zaostalih neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i to tako da u svakoj od naredne tri godine bude naplaćena po jedna trećina neplaćenih obveza. Također im je naložena striktna provedba Zakona o doprinosima, kako bi bilo zaustavljeno neplaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vlada je zadužila Federalni zavod PIO da izradi program smanjivanja troškova fukcionisanja i naložila mu da sredstva od doprinosa i drugih izvora, uključujući i vlastite prihode, troši isključivo za isplatu penzija i materijalne troškove. Od Zavoda je zatražila i hitnu obustavu prakse davanja svih oblika kredita zaposlenicima, pomoći udruženjima, stipendija i drugih davanja za koja ne postoji zakonski osnov.

Porezna uprava FBiH zadužena je da hitno sačini i realizira plan pojačanog inspekcijskog nadzora vezanog za neplaćanje i neblagovremeno plaćanje obaveznih doprinosa za PIO, te da protiv obveznika koji nisu istovremeno sa isplatom plaća uplatili doprinose pokrene odgovarajuće postupke.

Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da hitno sačini i realizira plan pojačanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa sa ciljem suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada („rad na crno”).

Agencija za bankarstvo FBiH je, shodno zaključcima Federalne vlade, dužna da hitno provjeri i zabranom obavljanja platnog prometa sankcioniše banke koje krše Zakon o doprinosima dopuštajući obveznicima doprinosa isplatu neto plate bez uplate doprinosa.

Današnji zaključci bit će dostavljeni svim poreskim obveznicima  na koje se odnose.

Inače, analiza prošlogodišnjih osnovnih elementa koji određuju finansijsku situaciju penzijskog sistema u FBiH pokazuje da oko 98 posto prihoda odlazi na penzije i da broj penzionera kontinuirano raste. Rastu i prihodi od doprinosa, ali nedovoljno da pokriju rast rashoda.

Posmatrajući strukturu rashoda izdataka, jasno je uočljivo da se najveći procenat učešća u ukupnim rashodima i izdacima i to 97,75 posto odnosi na isplatu penzija s doprinosima za zdravstveno osiguranje penzionera. Novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u izradi, moguće je stabilizirati troškove u određenom vremenskom periodu.

Ukoliko se ovom dodaju i troškovi koji su direktno vezani za isplatu penzija, kao što su poštanske, kompjuterske i bankarske usluge, procenat učešća troškova isplate penzija se povećava za 0,55 posto i iznosi 98,30 posto.

Troškovi funkcionisanja Federalnog zavoda PIO učestvuju sa 1,61 posto u ukupnim rashodima i izdacima. Što se tiče strukture prihoda i primitaka, najveći dio od 86,31 posto je iz doprinosa. Učešće prihoda po osnovu transfera iz Budžeta FBiH ukupnim prihodima i primicima ostvareno je u iznosu od 13,47 posto, dok je učešće ostalih prihoda 0,23 posto. Primici u 2015. godini nisu ostvareni.

U planu aktivnosti i konkretnih mjere naglašeno je stvaranje mogućnosti za sistemske aktivnosti na povećanju naplate potraživanja po osnovu neuplaćnih doprinosa iz prethodnog perioda. Iznos nenaplaćenih potraživanja po osnovu doprinosa je 1.023.780.574,85 KM, a od aktivnih privrednih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu FBiH 450.000.000 KM. Također, u 2016. godini je planiran primitak po osnovu prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda PIO i procijenjeno je da će, na ovaj način, biti ostvareno oko 36 miliona KM.

Potencijalni prostor za sistemsko djelovanje na povećanju prihoda i primitika postoji, ali je za to potrebno poduzeti koordinirane aktivnosti Vlade FBiH, poslodavaca, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Porezne uprave FBiH i Federalnog zavoda PIO.

Inače, u drugoj polovini prošle godine Vlada FBiH je uspjela vršiti redovnu isplatu penzija.

Međutim, zbog određenih spekulacija o smanjenju penzija došlo je do  enormnog priliva od oko 16.000 novih penzionera, što je, uz već redovno manji priliv sredstava u januaru i februaru, značajno opteretilo penzioni fond.  Federalna vlada poduzima određene mjere na stabilizaciji PIO Fonda, prvenstveno kroz stvaranje uslova za nova zapošljavanja. Prema podacima Poreske uprave FBiH, za prva četri mjeseca ove godine evidentirano je oko 11.000 novih zaposlenika, što direktno utiče na porast doprinosa i dinamiku isplata penzija.

Također, Uredba o zapošljavanju će, kroz konkretne programe, uskoro početi da daje rezultate. Očekuje se oko 7.000 novozaposlenih, čime će brojka od 20.000 novozaposlenih u ovoj godini uskoro niti i realizovana.

Back To Top