skip to Main Content
Zakon O Penzijskom I Invalidskom Osiguranju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Proglašava se Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 25.01.2018. godine.…

U Narednih šest Mjeseci Praćenje Primjene Novog Zakona O PIO

U narednih šest mjeseci praćenje primjene novog Zakona o PIO

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas su na sastanku s predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje najavili da će se u narednih šest…

Sindikat Metalaca FBiH Nezadovoljan Predloženim Zakonom O PIO

Sindikat metalaca FBiH nezadovoljan predloženim Zakonom o PIO

Sindikat metalaca Federacije BiH tvrdi da je ovaj sektor još više ugrožen i diskriminiran predloženim entitetskim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U saopćenju za javnost Sindikat metalaca traži da se sa jednim bodom za svaku godinu posebnog staža u…

Utvrđeni Amandmani Na Prijedlog Zakona O PIO

Utvrđeni amandmani na Prijedlog zakona o PIO

U skladu sa Sporazumom sa sindikatom policijskih službenika, Vlada FBiH danas je utvrdila svoj Amandman na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da je policijski službenik, u smislu ovog zakona, osoba koja je definisana posebnim zakonom…

Odobrena Sredstva Za Penzionisanje Još 101 Radnika

Odobrena sredstva za penzionisanje još 101 radnika

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH otvorenog kod Centralne banke BiH, na račun…

ESV Nije Podržalo Zakon O Uvezivanju Radnog Staža

ESV nije podržalo zakon o uvezivanju radnog staža

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju FBiH na sjednici u Sarajevu nije dalo podršku predloženom teksu zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama…

Back To Top