skip to Main Content

Mmf

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, utvrdilo je Prijedlog odluke o prihvatanju povećanja kvote Bosne i Hercegovine u  Međunarodnom monetarnom fondu.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da Prijedlog odluke  hitno dostavi   Predsjedništvu BiH radi donošenja, a krajnji rok za prihvatanje povećanja kvota BiH u okviru četrnaeste revizije kvota MMF-a je 30.6.2016. godine.

Kvota Bosne i Hercegovine u  Međunarodnom monetarnom fondu povećala bi se za 96.100.000 specijalnih prava vučenja – SDR-a, a njen upis i uplata vršit će se u skladu sa procedurama prihvatanja i  plaćanja povećanja kvota četrnaeste opšte revizije kvota i reformi Izvršnog odbora MMF-a. Ukupan iznos kvote Bosne i  Hercegovine nakon povećanja iznosi 265.200.000 specijalnih prava vučenja – SDR-a.

Back To Top