skip to Main Content

 

Na sastanku održanom u FIPA-i, ambasador Mađarske u BiH  Jozsef Negyesi informirao je direktora Agencije Gordana Milinića da će Mađarska investirati 61 milion eura u BiH u 2016. godini u projekte zaštite okoliša, poljoprivrede, turizma i energetike. Od FIPA se očekuje da mađarskim investitorima prezentira investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini, posebno projekte iz navedenih sektora, te da animira sve  institucije u BiH koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija i  potencijalnim investitorima da pruži punu podršku i  pomognu u započinjanju njihove djelatnosti u BiH.

Direktor Milinić je  obećao maksimalan angažman svih kapaciteta FIPA-e i  svu potrebnu pomoć prilikom odabira projekata i lokacija i pokretanja djelatnosti mađarskih kompanija. Pozvao je ambasadora da zajednički ulože napore kako bi animirali zainteresirane mađarske investitore da uspješno realiziraju njihove investicije u BiH.

Obavijestio je također ambasadora o promotivnoj kampanji „Invest in BiH“ koju je FIPA već pokrenula, te o mogućnosti pripreme promotivnih spotova koji bi bili orijentirani na mađarske investitore.

Ambasador Negyesi je također informirao direktora Milinića o skorom proširenju poslovanja  kompanije „Wizz Air“ na sarajevski  aerodrom i otvaranju novih avio linija, posebno linije Sarajevo-Budimpešta.

Back To Top