skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo koji je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Vlada Kantona Sarajevo cjelovito je uređen položaj državnih službenika kao i osoba koje nisu državni službenici, ali se njihov radno-pravni status uređuje ovim zakonom.

Presuda Ustavnog suda FBiH iz 2010. godine dala je mogućnost kantonima da mogu samostalno  urediti državnu službu. Zakon koji je donesen u Kantonu Sarajevo će se primjenjivati i na Grad Sarajevo kao i na općine na području Kantona.

Skupština Kantona u aprilu ove godine utvrdila je Nacrt ovog zakona nakon čega je uslijedila javna rasprava od 30 dana. Ministarstvo pravde i uprave je, kao priređivač ovog zakona, u prijedlogu Zakona unaprijedilo tekst koji se odnosi na zabranu diskriminacije, zatim detaljnije regulisalo pitanje jedinstva sistema državne službe. Zakon preciznije utvrđuje način imenovanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici te utvrđivanje mandata za osobe koje nisu državni službenici u trajanju od pet godina s mogućnošću ponovnog imenovanja na još jedan mandatni period.

U odnosu na Nacrt, ponuđeno je drugačije regulisanje pitanja internog premještanja i preuzimanja državnog službenika kao i način provođenja javnog oglašavanja putem Agencije za državnu službu. Kako je posebno istaknuto, ovaj prijedlog Zakona sadrži kaznene odredbe koje nije sadržavao Nacrt Zakona, a koji propisuje novčane kazne za pravno lice-firmu, rukovodioca organa državne službe kao i za državnog službenika.

Kako je predviđeno, Zakon bi se trebao naći na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je planirana za kraj mjeseca jula, kada će javnost dobiti i više informacija o svim zakonskim rješenjima predloženog Zakona.

Vlada je danas utvrdila izmjene i dopune Zakona o filmskoj djelatnosti kojim se propisuje da, u slučajevima kada strane filmske produkcije snimaju na području Kantona Sarajevo, budu u obavezi da domaćeg producenta i formalno uključe u produkcijske poslove, kako je naglašeno, što je i do sada praksa, ali nije bila pravno regulisana. Na ovaj način se jača domaća produkcija, a kroz javnu raspravu, koja će uslijediti ukoliko zastupnici podrže ovaj Nacrt, doći će se do konačnih rješenja unapređenja ove djelatnosti.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih je na današnjoj sjednici pred Vladu iznijelo zahtjev pojedinih srednjih škola za proširenje kvota upisa u srednje škole kroz formiranje novih odjeljenja.  Vlada je po ovom pitanju podržala stav Zajednice direktora srednjih škola, a što je bilo i njeno opredjeljenje, da se zadrže i ne mijenjaju već utvrđene upisne kvote u svim školama.

Takođe, Vlada i resorno ministarstvo ističu da su svi direktori, nakon završetka prvog upisnog roka, bili u obavezi da učenicima koji nisu stekli uslove za upis u određenu školu, blagovremeno vrate dokumente kako bi imali mogućnost pristupanja drugom upisnom roku, saopćeno je iz Press službe KS-a.

 

Izvor:FENA

Back To Top