skip to Main Content

Pregovori Granskikolektiv

 

Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i delegacija Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, na čelu s predsjednikom Dževadom Hadžićem otpočeli su danas pregovore o novom granskom kolektivnom ugovoru za oblast srednjeg i visokog obrazovanja.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon što su usaglašeni tehnički aspekti i principi pregovaranja, kao i dinamika vođenja procesa, potpisan je Protokol o vođenju pregovora te je dogovoreno da pregovori budu nastavljeni krajem sljedeće sedmice.

Kao i za druge granske ugovore, cilj pregovora sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH je usklađivanje granskog kolektivnog ugovora s odredbama novog Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora.

Prema informacijama iz Pregovaračkog tima Federalne vlade u narednoj sedmici bit će nastavljeni pregovori za oblasti energetike, telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i državne službe.

Nakon ovosedmičnih pregovaračkih aktivnosti generalna ocjena je da pregovori idu očekivanom dinamikom i da se odvijaju uz uvažavanje partnera i veliku odgovornost za blagovremenost i zakonitost procesa.

Udruženje poslodavaca u FBiH obavijestilo je federalnog premijera Fadila Novalića o planu pregovora i stavu Upravnog odbora ovog udruženja da oni, kao reprezentativno udruženje, imaju ulogu pregovarača i nadležnost da vode pregovore i zaključe granske kolektivne navodeći i listu djelatnosti.

Tako će poslodavci pregovarati za djelatnosti proizvodnje i prerade metala u FBiH, tekstila, obuće i gumarske industrije, prehrambene industrije, industrije pića i duhana, trgovine, finansijskog poslovanja, hemije i nemetala, prerade drveta i papira u FBiH, prometa, grafičko-izdavačke industrije i građevinarstva.

Također, Udruženja poslodavaca je ponudilo Vladi Federacije BiH da imenuje jedan dio pregovarača u pregovarački tim na strani poslodavaca za granske kolektivne ugovore u kojima postoji interes Vlade u društvima s većinskim državnim kapitalom, saopćeno je danas iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Back To Top