skip to Main Content

Vlada Hbz Zgrada

 

Vlada Hercegbosanske županije(HBŽ) na juče održanoj 42. sjednici donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje vatrogastva općina Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 36.000 KM. Financijska sredstva su odobrena iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Razmatran je prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava Transfer udrugama građana. Poslije razmatranja donijeta je i Odluka o usvajanju toga programa utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 30.000 KM. Raspodjela sredstava obavit će se za programe i projekte.

Vlada je u jednom dijelu sjednice donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava “Potpora-besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 25.000 KM. Raspodjela sredstava realizirat će se za nabavu udžbenika za učenike I. razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2016./2017. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 700.000 KM.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele u iznosu od 500.000 KM. Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja tih sredstava.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o utvrđivanju Amandmana I na prijedlog Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za razdoblje 2008.-2028. godina. Prema tom amandmanu tekst “za razdoblje 2008.-2028“. godina zamjenjuje se tekstom “za razdoblje od 20 godina“.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2016. godinu u iznosu od 350.000 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodjelit će se na temelju Javnog poziva koji će objaviti Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije.

Na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi usuglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu koji je usuglašen na sastanku 10. lipnja 2016. godine između nazočnih predstavnika obje ugovorne strane.

Usvojeno je Izvješće o radu stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla i doneseno je rješenje o pravu na naknadu članovima povjerenstva.

U drugom dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora udruzi “Stećak“ Grabovica za očuvanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini odnosno za pokroviteljstvo 3. Revije tradicijske odjeće i izbora najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske koja će se održati u Tomislavgradu. Ta sredstva će biti dio predviđenih sredstava za kulturu u 2016. godini, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Back To Top