skip to Main Content

Vlada Rs

 

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, kojim je ovaj akt usklađen s novim Zakonom o radu.

Izmjenama i dopunama Zakona se propisuje pravo i način korištenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, neplaćenog odsustva, preuzimanja državnog službenika u drugi organ uprave, te propisuje novi uvjet za zaključenje ugovora na određeno vrijeme.

Regulirana je i dužina trajanja probnog rada, definiše se ko se smatra pripravnikom, propisuje visina i trajanje novčane kazne za teže povrede radnih dužnosti, propisuje visina i trajanje novčane kazne za lakše povrede radnih dužnosti i utvrđuje visina novčane kazne za prekršaj koji počini odgovorna osoba u entitetskom organu uprave.

U okviru prvog dijela 13. redovne sjednice Narodne skupštine, usvojeni su i izmjene Zakona o republičkoj upravi, te zakoni o javnim tužilaštvima, o pravosudnom ispitu, o studentskom organizovanju, o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Zakonom o javnim tužilaštvima predviđeno je osnivanje novog tužilaštva u Prijedoru, pored već postojećih u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

Novim Zakonom o pravosudnom ispitu naknada za polaganje ovog ispita umanjena je za 200 KM (s 1.000 na 800 KM).

Usvojeni su i nacrti zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine, o vanparničnom postupku; o nasljeđivanju, te o sjemenu poljoprivrednog bilja.

Prihvaćena je i Strategija podsticanja stranih ulaganja i Strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top