skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Prema informacijama iz Pregovaračkog tima Vlade FBiH intenzivirani su poslovi pregovaranja po svim oblastima za donošenje novih granskih kolektivnih ugovora i praktično je socijalni dijalog u punom jeku.

Tako će sutra biti nastavljeni pregovori o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, dok u četvrtak, 16. juna, otpočinju pregovori za granski ugovor za područje energetike. U petak otpočinju pregovori po dva granska ugovora i to za oblasti telekomunikacija i poštanskog saobraćaja.

Za naredni ponedjeljak, 20. juna, u zgradi Vlade FBiH, najavljen je početak pregovora za djelatnost rudarstva, a već u utorak 21. juna, otpočinju pregovori za oblast šumarstva i područje željezničkog saobraćaja.

Nakon konsultacija u Vladi FBiH iz Sindikata metalaca Federacije BiH je najavljeno da će Vlada FBiH, odnosno resorno ministarstvo, Udruženje poslodavaca FBiH (Grupacija poslodavaca za oblast proizvodnje i prerade metala u FBiH) i Sindikat metalaca FBiH, u prvoj polovini naredne sedmice pokrenuti postupak kolektivnog pregovaranja s ciljem donošenja novog kolektivnog granskog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH.

Iz Pregovaračkog tima Vlade navode da su u toku i završne konsultacije za organiziranje pregovora za djelatnosti srednjeg i visokog obrazovanja.

Sve ovo, kao i činjenica da su u prošloj sedmici otpočeli pregovori za oblast zdravstva, potvrda je da su svi pregovarači i socijalni partneri shvatili ozbiljnost i važnost proces pregovaranja, a samim tim i obavezu provođenja novog Zakona o radu i usklađivanja granskih kolektivnih ugovora sa Općim kolektivnim ugovorom. Kao što je poznato, Opći kolektivni ugovor potpisan u februaru ove godine, trebao bi po objavljivanju stupiti na snagu ovog mjeseca, čime su ispunjeni svi uslovi za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora.

Generalna ocjena je da pregovori, za sada, idu očekivanom dinamikom i da se odvijaju uz uvažavanje partnera i veliku odgovornost za blagovremenost i zakonitost procesa.

Back To Top