skip to Main Content

Image 0.02.01.57f931ce9ff53044ff57330549c6da9d3cfc502fe53fdf6c55a4beada821ab78 V

 

Po prvi put od svog osnivanja, Ekonomski fakultet u Sarajevu predstavljen je kao primjer dobre prakse na događajima organizovanim od strane dvije najprestižnije akreditacijske kuće u oblasti visokog obrazovanja u području poslovnih nauka – The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) i The European Foundation for Management Development (EFMD).

image-0.02.01.b4f822f699eafad939dff52355bdc701e3825f35564bca9f78f70f9fa49915f7-V

U maju 2016. godine, na poziv EFMD-a i AACSB-a, rukovodilac Akreditacionog tima Fakulteta, doc. dr Jasmina Selimović, učestvovala je, u svojstvu predavača, na godišnjoj konferenciji AACSB-a za područje Evrope – AACSB International 2016 Annual Accreditation Conference: Europe, Middle East, and Africa i na edukacijskom seminaru EFMD-a – EQUIS and EPAS Accreditation Seminar.

Na prvom događaju, održanom 23.-25.05. na Paris Dauphin University, doc. dr Selimović održala je predavanje pod nazivom The EPAS process as lived by the School na kojem su prezentovana iskustva i praktične upute za sticanje EPAS akreditacije sa posebnim osvrtom na reakreditacijski proces, kontekstualne i institucionalne izazove sa kojima se susreću škole u procesu akreditacije kao i najveće benefite sticanja iste.

image-0.02.01.96a09fa866f8a6b4aa2ec6a1fcce35656ee48ec2fa073b963e869e822e3f307e-V

Na drugom događaju, održanom 27 – 28. 05., doc. dr Selimović održala je predavanje na temu Experiences of Going through the AACSB Accreditation Process – Case of the School of Economics and Business Sarajevo. Konferencija je održana na prestižnom SDA Bocconi School of Management a naš Fakultet predstavljen je kao primjer dobre prakse uspješnog finaliziranja AACSB akreditacionog procesa, zajedno sa Kingston Business School i University of Dubai.

Imajući u vidu misiju Fakulteta “Postati prestižna visokoškolska institucija u domenu ekonomskih i poslovnih nauka na području Jugoistočne Evrope do 2025. godine“, prezentacija na međunarodnim akademskim događajima ovakve vrste ima poseban značaj za njeno ostvarivanje. Ekonomski fakultet u Sarajevu, jedini je fakultet u regiji koji je predstavljen kao primjer dobre prakse čime je zasigurno osiguran doprinos ostvarenju liderske pozicije našeg Fakulteta u regionalnom kontekstu kao i većoj prepoznatljivosti u međunarodnim akademskim krugovima.

Back To Top