skip to Main Content

Judges Hammer

 

U Sarajevu je juče održana završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa, koji je provodilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) u saradnji sa sudovima u BiH, na kojoj su predstavljene glavne aktivnosti i rezultati Projekta.

Sredstva za ovaj projekt, vrijedan 16,2 miliona KM, za unapređenje efikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini izdvojile su, u periodu 2011.-2016. godina, vlade Norveške i Švedske (9,1 milion KM vlada Norveške, a vlada Švedske 7,1 milion KM). Vlada Norveške osigurala je i dodatna sredstva od 230.000 KM pomoći pravosudnim institucijama pogođenim poplavama 2014. godine.

Više od pola sredstava, oko 51 posto, utrošeno je za rekonstrukciju i opremanje sudova, a ostatak za opće poboljšanje efikasnosti svih sudova, s posebnom pažnjom na efikasnost u procesuiranju parničnih predmeta u prvostepenim sudovima BiH.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija na završnoj konferenciji Projekta izrazio je zadovoljstvo rezultatima te dodao da je projekt bio fokusiran na smanjenje velikog broja neriješenih slučajeva.

– Prije implementacije  ovog projekta stanje u pravosuđu je bilo alarmantno. Krajem 2010.  imali smo više od pola miliona neriješenih predmeta, a sada je taj broj smanjen na oko 370.000 i u stalnom je opadanju – naveo je Tegeltija.

Direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić također je zadovoljan postignutim od 2011. godine, ali je istakao da je do pravosuđa po ”mjeri građana” potrebno još napora i podrške donatora.

Pohvalio je projekte aktivnosti usmjerene na modernizaciju pravosudnih institucija te uvođenje sistema za elektronsku obradu podataka čime je omogućeno efikasnije rješavanje, takozvanih, komunalnih predmeta do faze izvršenja.

Ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH Anne Vibeke Lilloe je naglasila da je pravna sigurnost značajna za sve u BiH s više aspekata.

To, navela je, doprinosi povjerenju onih koji žele da ulažu u BiH.

– Ovo je od velikog značaja za demokratski, društveni i ekonomski razvoj – kazala je Vibeke Lilloe dodajući da je sve to bitno i za integraciju BiH u Evropsku uniju.

Direktorica Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) Marie Bergström smatra da su postignuti značajni koraci u jako bitnom sektoru.

– Još mnogo toga je potrebno uraditi, ali ovo je jako bitan korak u stvaranju funkcionalnog sitema – navela je. Smatra da će rezultati projekta doprinijeti razvoju privrede i otvaranju radnih mjesta.

Sudovi, partneri u Projektu su osnovni sudovi u Zvorniku, Modriči i Prijedoru, općinski sudovi u Tuzli i Mostaru te Općinski sud u Sarajevu.

Back To Top