skip to Main Content

Drac 2  26 8 2017

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić prisustvovao je  u Draču u Albaniji neformalnom sastanku šest premijera Zapadnog Balkana.

Na sastanku je razgovarano  o realiziranju i unapređenju provedbe obaveza iz  Akcionog plana za produbljivanje ekonomske integracije u regionu, koje su premijeri dogovorili na Samitu u Trstu u julu ove godine. Saglasili su se da je vrlo važno za cjelokupan region da što prije budu realizirane mjere predviđene ovim akcionim planom, te da će realizacija definiranih zadataka ojačati ekonomije zemalja regiona i unaprijediti zemlje kandidate za ulazak u Evropsku uniju. Regionalni ekonomski prostor će na taj način postati atraktivniji za investitore, bit će osigurana  konkurentnost na globalnom tržistu i poboljšani izvozni kapaciteti.

Naglašena je i važnost digitalne transformacije društva i ekonomija regije Zapadnog Balkana. Regija Zapadnog Balkana mora iskoristiti mogućnosti koje digitalizacija pruža kako bi postala poželjnije mjesto za poslovanje i nove investicije, ali i da bi se digitalno opremljene, osposobljene i umrežene  kompanije iz regije što bolje pozicionirale na međunarodnom tržištu. Rečeno je da je digitalna transformacija društva preduslov za povećanje efikasnosti javnog sektora i poboljšanje ukupnih uslova poslovanja i unapređenja konkurentnosti, te bržeg razvoja i rasta ekonomije.

Na sastanku je izražena opredijeljenost za daljnje aktivnosti na putu evropskih integracija i naglašeno da takve aktivnosti podrazumijevaju i jačanje konkurentnosti regije zapadnog Balkana.

Učesnici današnjeg skupa u Draču najavili su organiziranje konferencija u narednom periodu, na kojima će biti prezentirani ozbiljni investicioni projekti regionalnog karaktera, a za koju su svi iskazali interes.

Cilj današnjeg neformalnog sastanka premijera država zapadnog Balkana u Draču je jačanje i produbljivanje regionalne suradnje i približavanje zapadnog Balkana Europskoj uniji. Zaključeno je da u narednom periodu treba biti pokrenut strukturalni  dijalog između šest ekonomija i privatnog sektora.

Back To Top