skip to Main Content

I ove godine federalno ministarstvo trgovine je u Budžetu Federacije BiH osiguralo 70.000 KM za provođenje projekata i sufinansiranje redovnih aktivnosti udruženja. Po javnom pozivu za raspodjelu sredstava prijavilo se pet udruženja potrošača i sva su ispunila uslove za učešće u skladu sa objavljenim kriterijima, nakon čega je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović donio Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera, kojom je udruženjima  ukupno, za redovne i projektne aktivnosti, raspoređeno 66.687,20 KM. Sredstva su dodijeljena Klubu potrošača Odžak, Savjetu potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Klubu potrošača Tuzla, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar i Klubu potrošača Srednje Bosne Travnik

Federalno ministarstvo trgovine, koje je jedan od nosilaca zaštite potrošača, kontinuiranim davanjem podrške udruženjima želi unaprijediti zaštitu prava i ekonomskih interesa potrošača, podići javnu svijest i povećati informisanost potrošača.

Projektne aktivnosti udruženja provode se već 10 godina kroz informisanje i edukaciju o pravima potrošača u skladu s propisima koji uređuju obligacione odnose i zaštitu prava potrošača. Udruženja potrošača savjetuju potrošače u konkretnim situacijama, a često i posreduju u rješavanju sporova između potrošača i trgovaca ili davaoca usluga.

Back To Top