skip to Main Content

Zvizdic Schmidt 002 13 07 16

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić sastao se juče u  Sarajevu sa ministrom poljoprivrede i prehrane SR Njemačke Christianom Schmidtom i upoznao ga sa aktuelnom situacijom u BiH. Istaknuo je jasnu opredijeljenost BiH  za ekonomski razvoj i naglasio da je potrebno iskoristiti pozitivan momentum kako bi Bosna i Hercegovina nastavila ubrzaniji i dinamičniji evropski put.

Predsjedavajući Zvizdić je izrazio posebnu zahvalnost Saveznoj kancelarki Angeli Merkel koja je prepoznala trud i rezultate koje je ostvarilo Vijeće ministara BiH i  koja se zajedno sa Vladom SR Njemačke  u kontinuitetu zalaže da napredak BiH bude prepoznat i vidljiv u Evropskoj uniji.

Ministar Schmidt je  prenio pozdrave savezne kancelarke Angele Merkel i pohvale za  dinamiku reformskog procesa Bosne i Hercegovine. On je rekao da su reformski procesi neophodni i da su to potvrdili i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH i da je pravi trenutak  da se potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kako bi BiH krenula EU putem.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da su se svi lideri i sve partije obavezale i opredijelile da podrže evropski put Bosne i Hercegovine, ne samo deklarativno, nego konkretno,  bez obzira na težinu procesa koji stoje pred BiH. On je rekao da će potpisivanje SSP-a i dobivanje efikasnog mehanizma koordinacije, a potom i dobivanje pozitivnog mišljenja od strane Vijeća za vanjske poslove Evropske unije, biti  najznačajniji korak BiH ka Evropskoj uniji u zadnjih dvadeset godina.

„Svjesni smo koliko je važno postići napredak u provedbi reformskog programa i povećati njegovu transformacionu snagu za našu zemlju, kako bi se poboljšao kvalitet života svih građana u BiH“, rekao je tokom razgovora predsjedavajući Zvizdić.

Predsjedavajući Zvizdić je zatražio pomoć i podršku od Vlade SR Njemačke u osnivanju fonda koji bi bio namijenjen razvoju investicijskih projekata i unapređenju ekonomije u BiH i koji bi značajno pomogao u kvaliteti nivoa i konkurentnosti proizvoda, aplikacijama ka fondovima  i prilagođavanju novim tržišnim okolnostima. On je rekao da bi fond trebao da radi uz tehničku i stručnu pomoć GIZ-a i ambasade SR Njemačke u BiH, što se pokazalo korisnim i učinkovitim u prethodnim realiziranim projektima.

Predsjedavajući Zvizdić i ministar Schmidt su se saglasili da današnji sastanak u Sarajevu treba podstaknuti dalji napredak BiH na putu evropskih integracija i da se, bez obzira na teškoće, mora raditi na tome. Složili su se da je u narednom periodu neophodno pronaći mehanizme za pomoć poljoprivrednicima i proizvođačima kako bi se stabilizovala  privreda Bosne i Hercegovine i kako bi se povećao nivo konkurentnosti i kvaliteta proizvoda.

Podsjećamo da je ministar Schmidt u Bosnu i Hercegovinu  došao  po nalogu kancelarke Angele Merkel i da je ova posjeta  rezultat razgovora članova Predsjedništva BiH  u Berlinu i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH u Parizu sa kancelarkom Merkel.

Sastanku su  prisustvovali zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, specijalni predstavnik  Evropske unije u BiH Lars – Gunnar Wigemark i ambasador SR Njemačke u BiH Christian Hellbach.

Back To Top