skip to Main Content

Sastanak 2

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić prisustvovao je proljetnom sastanku holandske Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) koji se održava u Washingtonu.

Sastanku je prisustvovalo svih trinaest članica grupe. Razmijenjena su mišljenja o ekonomskom razvoju i  finansijskoj stabilnosti država članica, te o aktualnim kretanjima u svjetskoj ekonomiji i strategijama MMF-a i Svjetske banke. Dogovoreno je da se slijedeći sastanak Konstituence održi u Kijevu u junu ove godine.

Sastanku Konstituence prisustvovao je i guverner Centrane banke BiH Senad Softić.

Back To Top