skip to Main Content

71773 Porezna Uprava 08

 

Radnici u Federaciji BiH  će moći provjeriti putem internet stranice Porezne uprave FBiH da li su im poslodavci uplatili doprinose, istaknuto je na prezentaciji koja je održana danas u Sarajevu.

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović rekao je da će taj sistem Poreznoj upravi pružati informacije o tome da li firme posluju po zakonu, odnosno da li vrše obračun i uplatu doprinosa.

Isović je dodao da će Uprava za one poslodavce za koje, po osnovu prijava radnika, ustanovi da ne postupaju po zakonu poduzimati zakonom predviđene mjere.

Premijer FBiH Fadil Novalić pojasnio je da ova aktivnost spada u Reformsku agendu pod tačkom Fiskalna politika, oporezivanje i budžetska stabilnost, te da je značajna kao mjera u pravcu transparentnosti unutar fiskalnog sistema.

Naglasio je da će radnici biti u prilici da vrše pritisak na poslodavce da isplaćuju obaveze na vrijeme, što će na određeni način izjednačiti i poslodavce jer neki te obaveze ispunjaveju uredno a neki nikako i time stiču prednost na tržištu.

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy naveo je da je ovo primjer kako tehnologija može povećati transparentnost i učiniti institucije efikasnijim.

Sistem je uspostavljen u sklopu USAID-ovog projekta podrške reformi fiskalnog sektora.

 

Izvor:FENA

Back To Top