skip to Main Content

Vlada Rs

 

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS) Stevo Mirjanić razgovarao je juče s delegacijom grada Sankt Peterburga o mogućnostima izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Republike Srpske u Rusiju.

Naglasak je dat na uslove za izvoz proizvoda animalnog porijekla, a ruskoj delegaciji su predstavljeni ukupni proizvodni kapaciteti domaćih poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, te kapaciteti, kada je u pitanju izvoz u Rusiju, saopćeno je iz entitetskog resornog ministarstva.

Mirjanić je istakao da će nakon ovog razgovora uslijediti konkretizovanje ekonomskih odnosa, odnosno povezivanje privrednika.

Ruskoj delegaciji je prezentovan i rad veterinarske službe u RS-u, a konkretniji razgovori sa predstavnicima ruske veterinarske službe će biti nastavljeni.

Back To Top