skip to Main Content

Secer Kristal

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2016. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje.

Ovom odlukom, kao i ranijih godina, ponavlja se količina tarifnih kvota od 50.000 tona za  korištenje u kapacitetima instaliranim u BiH do 31. decembra 2016. godine.

Back To Top