skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je Politiku Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade uposlenih u institucijama BiH, čime je realiziran dio obveza iz Reformske agende 2015 – 2018. godine, ali  i dio obveza iz Pisma namjere koje su vlasti BiH uputile Međunarodnom monetarnom fondu iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Prema Politici, u institucijama BiH nema povećanja osnovice na plaću, uključujući povećanje osnovice na plaću, koeficijenata i naknada uposlenih, a u srednjoročnom periodu bit će izrađeni planovi za smanjenje administracije u institucijama BiH,  kako bi javna uprava bila efikasnija i jednostavnija s manje troškova.

 

Back To Top