skip to Main Content

Vlada Rs

 

Vlada Republike Srpske (RS) donijela je danas, na posebnoj sjednici u Banjoj Luci, Odluku o utvrđivanju uvećanja plaće, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku.

Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjivat će se do zaključivanja Općeg kolektivnog ugovora, koji socijalni partneri u RS-u ni jučer nisu postigli.

Iz Vlade RS-a je saopćeno da podstiču dijalog socijalnih partnera kako bi se što prije postigao dogovor u vezi sa zaključivanjem Općeg kolektivnog ugovora.

Također, iniciraju da se već u toku naredne sedmice nastave razgovori socijalnih partnera o tom dokumentu koji preciznije definira radnička primanja.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top