skip to Main Content

69 Sjednica VMBiH 23 8 2016

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

Ovom odlukom definiraju se institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na provođenju aktivnosti u vezi s procesom integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te zajednička tijela u okviru sistema koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.

Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva aktivnosti koje se provode s ciljem osiguranja što većeg stepena usklađenosti i koherentnosti u radu institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u vezi s izvršenjem ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, kao i drugih obaveza iz procesa evropskih integracija. Sistemom koordinacije uređuje se i način ostvarivanja komunikacije između institucija u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguranja i iznošenja usaglašenog stava ispred Bosne i Hercegovine u komunikaciji s institucijama Evropske unije.

Odlukom se uspostavlja sistem vertikalne koordinacije, odnosno koordinacije između različitih nivoa organizacije vlasti Bosne i Hercegovine, za čiju provedbu se uspostavljaju zajednička tijela za provođenje koja uključuju sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

Back To Top