skip to Main Content

Federalna Inspekcija Inspektori

 

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUIP) o izvršenim pojačanim inspekcijskim nadzorima u oblasti radnih odnosa, unutrašnje trgovine, obrta, ugostiteljstva, kontrole obavljanja neregistrovane djelatnosti i primjene fiskalizacije.

Vlada je FUIP obavezala da federalnim ministarstvima pravde, trgovine, finansija, te rada i socijalne politike hitno dostavi inicijative za izmjenu propisa iz pojedinih oblasti, a u cilju suzbijanja “sive ekonomije”. Ministarstva dužna su da hitno razmotre i, po potrebi, usaglase i Vladi na usvajanje dostave predložene izmjene propisa koje utiču na razvoj “sive ekonomije”.

FUIP će, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, nastaviti nadzor u segmentu primjene fiskalizacije i poštivanja radno-pravnog zakonodavstva, naročito kod subjekata kod kojih je zabilježena praksa nezakonitog djelovanja i kojima je u prethodnim nadzorima izrečena privremena mjera zabrane rada, kao tamo i gdje su naložene upravne mjere otklanjanja nedostataka. Zadužena je Porezna uprava FBiH da, na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa nadležnih za oblast radno-pravnog zakonodavstva, omogući direktan pristup elektronskom Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa poreskih obveznika radi provjere statusa zaposlenika, odnosno kontrole prijava i odjava i promjena u toku osiguranja.

Vlada je obavezala Federalno ministarstvo finansija i Poreznu upravu Federacije BiH da pojačaju aktivnosti na edukovanju sveukupnog javnog mjenja o značaju i potrebi zahtijevanja izdavanja fiskalnog računa u prometu robe i usluga.

Vladama kantona je preporučeno da, u skladu s važećim urbanističkim planom općina, putem odgovarajućih službi poduzmu mjere uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata koji su u sprezi obavljanjem nelegalnih djelatnosti, naročito u središtima gradske urbane zone. S tim u vezi neophodno je revidirati ili stornirati dokumentaciju koja može biti dovedena u vezu s tim pojavama. U cilju podizanja očekivane efektivnosti u pogledu ostvarenja većih rezultata u borbi protiv “sive ekomomije”, Vlada je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dala saglasnost za prijem u radni odnos 30 federalnih inspektora.

Back To Top