skip to Main Content

 

Federalna vlada usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017.- 2019. godina i zadužila podnositelje projektnih prijedloga da, uz projekte koje kandiduju, u što kraćem roku dostave relevantnu dokumentaciju kako bi, u skladu sa Uredbom, mogli biti razmatrani i ocijenjeni radi uvrštavanja u Program javnih investicija.

Program javnih investicija sadrži podatke o ukupno 42 projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je 3.384,75 miliona KM, od čega se 279,85 miliona KM odnosi na devet kandidovanih projekata (od kojih su tri bila predmetom ocjenjivanja Komisije) i 3.104,90 miliona KM na 33 projekta u implementaciji.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pozove kantone da u što kraćem roku usvoje programe javnih investicija za ovaj period i dostave ih do 20. oktobra 2016. godine, kako bi, uz Prijedlog Programa javnih investicija Federacije BiH, nakon razmatranja u Vladi Federacije BiH, bili proslijeđeni Ministarstvu finansija i trezora s ciljem izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine 2017.- 2019. godina.

Sva resorna federalna ministarstva su zadužena da kandidovane kantonalne, gradske ili općinske projekte, procijene kroz uticaj na budžet Federacije BiH, usklađenost sa strateškim dokumentima resora-sektora, da utvrde da li je od interesa za Federaciju BiH i izjasne da li je takav projekt podoban za uključivanje u Program javnih investicija FBiH.

Federalna ministarstva, jedinice za upravljanje projektima i druge implementirajuće agencije i institucije, koji nisu dostavili ažurirane podatke o projektima u implementaciji i završenim projektima, su obavezani da prije pripreme Prijedloga Program javnih investicija FBiH 2017.-2019. godina, dostave ažurirane podatke o utrošku i planu ulaganja za ovaj period.

Vlada FBiH upoznata je o nacrtima programa javnih investicija Tuzlanskog,  Srednjobosanskog i Kantona 10 za razdoblje 2017.-2019. godina.

 

Back To Top