skip to Main Content

Poreska Uparava Rs

 

Poreska uprava Republike Srpske (PURS) saopćila je da je zvanično počelo s radom certifikaciono tijelo i izdavanje elektronskih certifikata poreskim obveznicima.

Precizira se da Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske (koji je stupio na snagu 31. decembra 2015. godine) predviđa da i organi uprave, uz ispunjenje zakonskih uvjeta, budu nosioci elektronske certifikacije.

Certifikaciono tijelo Poreske uprave uspostavljeno je za potrebe elektronskog podnošenja poreskih prijava i razvoj elektronskih servisa u Poreskoj upravi, a u okviru Projekta reforme fiskalnog sektora što ga finansira Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH (USAID) u saradnji s Agencijom za informaciono društvo RS. To tijelo će vršiti registraciju korisnika (pravne osobe, preduzetnici i fizičke osobe) i izdavati elektronske certifikate za elektronski potpis, u skladu sa Zakonom.

Napominju da su, tokom izrade projekta, korišteni bezbjednosni standardi i kontrole posljednje generacije kao i činjenicu da će izdavanje digitalnih certifikata za poreske obveznike i građane biti besplatno.

Uspostavljanjem certifikacionog tijela omogućena je i prva usluga koja će koristiti elektronski potpis. Doradom aplikacije PPO za elektronsko podnošenje poreskih prijava (obrazac 1002 za porez po odbitku) omogućeno je da se navedena poreska prijava može slati potpisana elektronskim potpisom izdanim od certifikacionog tijela PURS-a. Potpisivanjem poreske prijave elektronskim potpisom, poreski obveznici nisu obavezni ovjeravati osnovni list navedenog obrasca kod Poreske uprave.

– Potpisivanje ugovora o pružanju usluga certifikacije i prijem i obrada zahtjeva za izdavanje elektronskih certifikata i popratne dokumentacije vršit će se u područnim jedinicama PURS-e. Poreska uprava RS poziva poreske obveznike da podnesu zahtjev PURS za izdavanje besplatnih elektronskih certifikata i na taj način maksimalno iskoriste pogodnosti elektronske komunikacije s Poreskom upravom RS – saopćeno je iz Poreske uprave RS-a.

 

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top