skip to Main Content

U okviru Festivala dječije umjetnosti (FEDU) danas je, u Sarajevu, održana edukativno-informativna radionica za srednjoškolce o primjeni CO2 u prehrambenoj industriji, industriji pića i u čišćenju mašina.

Ova radionica je jedna u nizu koja proizilazi iz razvojnog projekta „Mogućnosti primjene plinova i praktična nastava u srednjim školama“ . Taj program vode MESSER BH Gas d.o.o. i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Njemačka vladina razvojna agencija a po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju Njemačke (BMZ) u okviru „develoPPP. de“ programa.

Riječ je o projektu čiji se jedan važan dio odnosi na praktično orijentiranu nastavu u srednjim školama iz oblasti plinova i njihove primjene, s ciljem da pored klasičnog načina nastavnog izlaganja na ovu temu, učenici dobiju aktualizirana znanja i praktična iskustva.

Edukativno-informativnu radionicu „Suhi led i njegova primjena“ zasnovana je na jednosatnoj praktičnoj primjeni ovog plina.

Učenici prvog i trećeg razreda Katoličke gimnazije u Sarajevu, kao i građani Sarajeva koji su željeli vidjeti čaroliju koju ovaj plin proizvodi u veoma kratkom vremenskom periodu, uživali su u animacijskom času koju je vodio Messerov inžinjer Avdo Dedić.

Suhi led je CO2 u čvrstom agregatnom stanju na temperaturi – 79°C, a dobiva se od tečnog CO2 pod kontrolisanim uslovima u posebno konstruisanoj mašini – peletizeru. Nakon toga priprema se kroz tehnološke procese za upotrebu u vinarstvu, u čišćenju različitih industrijskih mašina i pomagala.

Važnost ove radionice leži u benefitima koje naše škole, đaci i ukupan nastavni plan i program, mogu imati unoseći praktične elemente iz hemije u nastavu.

Učenici su sami učestvovali u stvaranju leda i snijega, u pravljenju balona od pjene, o probavanju vode koja kroz hemijski proces postaje gazirana ali i u informiranju o zaleđivanju hrane i pomoći CO2 za njeno čuvanje. Interesantno je bilo vidjeti kako se formira dimna zavjesa koja se koristi u stvaranju efekata na koncerima, promocijama, u teatru. Također je pokazano kako se pomoću CO2 čiste velike površine i mašine, te smanjuje i povećava PH vrijednost vode.

Učenici su se dobro zabavili i naučili o plinu za kojeg su mislili da služi samo kao hrana drveću koje ga uzima, a izbacuje za živi svijet toliko potreban kisik.

(Poslovne novine)

Back To Top