skip to Main Content

„Plava Voda“

 

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Utvrđivanje javnog interesa Vlada donosi na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju ovog projekta za općine Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Grad Zenicu, koji je izradio ZEDIS d.o.o. Zenica. Vrijednosti nekretnina za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa procijenjena je na 4.634.702 KM.

JP Regionalni vodovod „Plava Voda“ d.o.o. Travnik je korisnik eksproprijacije nekretnina za realizaciju ovog projekta i može podnijeti prijedlog za eksproprijaciju općinskoj i gradskoj službi za upravu, u roku od dvije godine od dana donošenja ove odluke.

 

Back To Top