skip to Main Content
Javni Interes Za Izgradnju Regionalnog Vodovoda „Plava Voda“

Javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“

  Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“, na području Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Utvrđivanje javnog interesa Vlada donosi na osnovu Elaborata eksproprijacije određenih parcela za realizaciju ovog projekta za općine Travnik,…

Back To Top