skip to Main Content

Sarajevo Osiguranju Priznanje Stvaratelji Za Stoljeca 1424860625

Vlada FBiH je izmijenila Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo.

Postupak prodaje provest će Agencija za privatizaciju u FBiH, u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje državnog kapitala na berzi.

Početna prodajna cijena dionice ne može biti niža od 10,39 KM umjesto 12,99 KM, kako je ranije bilo odlučeno.

 

Back To Top