skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt sanacije štete nakon poplava i modernizacije cesta u FBiH) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Iz Vijeća ministara navode da je riječ o zajmu vrijednom 65 miliona eura s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, uz povoljnu EURIBOR kamatu. Dodatno će iz federalnog budžeta za realizaciju tog projekta biti izdvojeno oko šest miliona eura.

Sredstva zajma namijenjena su sanaciji šteta nakon poplava uz istovremenu modernizaciju cesta, izgradnju obilaznica oko Bugojna, Donjeg Vakufa, Gruda, Livna, kao i prvu fazu izgradnje obilaznica oko Cazina, Kiseljaka i Goražda. Istovremeno će dio sredstava biti utrošen za radove na južnoj obilaznici Mostara, izgradnju prve faze cesta između Izačića i Bihaća te Bihaća i Bosanske Krupe, kao i za sanaciju 16 mostova i jednog tunela.

Ovaj projekt je dio šireg investicionog programa “Modernizacija cesta u FBiH”, za koji su interes iskazale i Evropska investiciona banka (EIB) i Svjetska banka, a koji je uključen u Program javnih investicija od 2016. do 2018., saopćeno je.

Back To Top