skip to Main Content

20140321174738 236532

 

Na Skupštini dioničara kompanije Elektroprenos BiH kojom je danas u Sarajevu predsjedavao federalni premijer Fadil Novalić odobrena je odluka Upravnog odbora o finansijskom planu kompanije za period 2016.-2018.

Nakon sjednice novinarima je saopšteno da je također odobrena odluka o ulaganjima u objekte kompanije u iznosima većim od milion eura, a riječ je o sedam objekata na prostoru BiH. Također, na sjednici je usvojen izvještaj o radu Odbora za reviziju kompanije do 2015. godine.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je kazao da je kompanija došla u zrelu fazu svog postojanja i da vrši sve funkcije koje su pred nju postavljene.

– Akcenat smo dali na investiranje i zato što želimo održati taj sistem u punim performansama pred nadolazeće tržište koje već funkcionira po evropskim direktivama. Također želimo kroz investiranje potpomoći ekonomski rast – kazao je Novalić.

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da su “u prethodnih nekoliko godina pokazali da kao akcionari vode brigu o ovoj kompaniji, ali isto tako da kompanija ispunjava svoje ciljeve”.

Kada je riječ o investiranju u ovom trogodišnjem periodu, premijerka RS je kazala da iznosi 110 miliona KM i da se na RS odnosi blizu 39 posto, odnosno 42,5 miliona maraka. To su investicije, kako je dodala, koje će biti dobrodošle na prostoru RS, a opet služiti zajedno jednom jedinstvenom sistemu koji je od vitalnog značaja.

– Kompanija izvršava svoje poslove i mi smo zadovoljni. Dva entiteta, koji su suvlasnici ove kompanije, pokazuju zajedničku brigu i to ćemo raditi i u narednom periodu razumjevši važnost samog subjekta, ali i cjelokupnog sistema – dodala je Cvijanović.

Novalić je naglasio da se uvode pojačani mehanizmi kontrolinga poslovanja kompanije.

– Insistirali smo da se za svaki budući investicioni ciklus, odnosno investiciju bude predočena studija izvodljivosti kao dio projektne dokumentacije koja je potrebna za odlučivanje vlasnika kompanije, Federacije BiH i RS, kako bi se preduprijedile greške i investiranje bilo što racionalnije – naveo je Novalić.

Po njegovim riječima, prvi put su insistirali na smanjenju operativnih troškova, osim amortizacije.

– Primjetili smo da je u samoj kompaniji primjetno jačanje timskog rada što se ogleda u pozitivnim finansijskih rezulatatima. Amortizacija je više od jedne trećine ukupnog prihoda što govori da je kompanija ‘zdrava’, iako bilans od 120 miliona maraka rezultira dobiti koja je relativno mala i iznosi milion i dvjesto hiljada. Računajući amortizaciju, to sve skupa čini 47 miliona maraka godišnje raspoloživog novaca za investicije. Raduje nas da smo dostigli taj nivo i ubuduće ćemo vrlo kvalitetno pratiti rad ove kompnije – kazao je Novalić.

Članovi Skupštine su danas obaviješteni da je za 2015. godinu neovisna revizorska kuća dala pozitivan izvještaj.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top