skip to Main Content

Classroom

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o dopunskom obrazovanju u inozemstvu.

U informaciji se navodi da je učenje maternjeg jezika u okviru školskog sistema kao integrirani model zastupljeno u Austriji i Švedskoj, koje su ujedno i primjeri najboljeg organiziranja učenja maternjeg jezika.

Navedeni su primjeri zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan bilateralni sporazum u oblasti obrazovanja koji je osnova za očuvanje maternjeg jezika i kulture, među kojima su Slovenija, Njemačka i Italija. Također su navedeni primjeri zemalja s kojima BiH nema bilateralni sporazum niti imaju integrirani tip nastave maternjeg jezika i u kojima dopunsku nastavu uglavnom organiziraju udruženja i vjerske zajednice, poput Nizozemske, Belgije i Luksemburga.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da, u saradnji s nadležnim institucijama, pokrenu aktivnosti na uspostavi portala za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje.

Ministarstvo vanjskih poslova i Ministatrstvo civilnih poslova će, u saradnji s nadležnim institucijama, uraditi analizu i uspostaviti bazu podataka o potrebama za dopunskim obrazovanjem dece porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Back To Top