skip to Main Content
U Januaru Porast Prihoda Od Indirektnih Poreza

U januaru porast prihoda od indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje BiH zabilježila je i u  januaru ove godine porast prihoda od indirektnih poreza. Po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarine u januaru je prikupljeno  478 miliona KM, što je za 13 miliona KM ili 2,76 posto…

Općina Visoko Započinje Novi Projekat U Naselju Mala Čajno

Općina Visoko započinje novi projekat u naselju Mala Čajno

U naselju Malo Čajno u Visokom počinje projekat rješavanja odvodnje otpadnih voda. Ovim projektom se prvenstveno poboljšava životna sredina i opći uvjeti života romske populacije koja živi na području ovog naselja, ali i ostalog stanovništva sa područja općine Visoko, čime…

Back To Top