skip to Main Content

85bf95f177d6c5e67ebe537bc41bd199.82134ebe9ce484fc028ef12ea3ba2cd8

Uprava za indirektno oporezivanje BiH zabilježila je i u  januaru ove godine porast prihoda od indirektnih poreza.

Po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarine u januaru je prikupljeno  478 miliona KM, što je za 13 miliona KM ili 2,76 posto više u odnosu na januar 2015. godine, saopćeno je iz UIOBiH.

Ova uprava je u januaru 2016. godini privredi vratila 83 miliona KM, što je za dva miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Tako su neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2016. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili  395 miliona KM i veći su za 14 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2015. godine.

Za finansiranje državnih institucija u januaru 2016. godine raspoređen je iznos od 58 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u januaru 2016. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 4,5 miliona KM, Republika Srpska 2,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM.

Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

(Izvor: Poslovne novine)

Back To Top