skip to Main Content

Feđa Morankić

Prema zvaničnim podacima Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu, domaća osiguravajuća kuća ASA osiguranje je najažurnije osiguravajuće društvo kada je u pitanju brzina obrade i isplate odštetnih zahtjeva. Sa procentom efikasnosti većim od 96%, ASA osiguranje već treću godinu za redom drži lidersku poziciju u ovoj, klijentima najvažnijoj usluzi jedne osiguravajuće kuće. Prema riječima direktora i predsjednika Uprave ASA osiguranja Feđe Morankića, posebno je važno što na bh. tržištu domaće osiguravajuće društvo nudi najkvalitetniju uslugu.

Sa procentom efikasnosti većim od 96%, ASA osiguranje već treću godinu za redom drži lidersku poziciju u ovoj, klijentima najvažnijoj usluzi jedne osiguravajuće kuće.

“Već treću godinu za redom naša liderska pozicija u isplati šteta dokaz je da ASA osiguranje ima dobitnu kombinaciju domaćeg znanja, vještina i predanog rada, uprkos velikom broju stranih osiguravajućih društava na našem tržištu. S ponosom ističemo da klijenti našeg Društva mogu računati na najbolji uslugu na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine“, izjavio je Morankić iznoseći i podatak da je ASA osiguranje svojim klijentima u 2015. godini isplatilo više od 7 miliona KM.

ASA osiguranje na tržištu BiH posluje od 2007. godine. Prodajnu mrežu ove kompanije čini 12 Filijala i Podružnica u glavnim ekonomskim centrima kao što su Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo, te više od 40 prodajnih mjesta širom BiH. U svojoj ponudi, ASA osiguranje ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja – osiguranje osoba, vozila i imovine, sa preko 60.000 klijenata.

(Izvor: Poslovne novine)

Back To Top