skip to Main Content

Bh A

Vlada FBiH usvojila je juče informaciju o stanju u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i zadužila JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da razmotri mogućnosti za pokretanje stečajnog postupka nad B&H Airlinesom, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima u BiH i Zakonom o stečajnom postupku Federacije BiH.

Stanje u B&H Airlinesu je izrazito teško jer su, zbog neizmirenih obveza, isključeni električna energija, telefoni i ostale komunalije, a onemogućen je i pristup uredima u sjedištu poduzeća. Ujedno, Uprava za indirektno oprezivanje otpočela je kontrolu, koju nije mogla provesti do kraja, zbog onemogućavanja pristupa dokumentima. Izradu godišnjih računovodstvenih izvještaja o poslovanju je teško očekivati zbog nedostatka kadra i ostalih brojnih problema.

Najveći povjerilac je društvo HETA d.o.o. koja potražuje 25.409.857 KM iz ugovora o financijskom leasingu za dva zrakoplova ATR-72. Međunarodni aerodrom Sarajevo potražuje 6.429.884 KM, KM, potraživanja stranih dobavljača su 4.257.826, zaposlenici po osnovu bruto plaća potražuju oko 2.700.000 KM, potraživanja JP Pošta BiH iznose 1.397.091 KM, rezerviranja po osnovu tužbi iznose 1.816.580 KM, te ostala potraživanja su 751.062 KM.

Back To Top